Różniczkowanie Online - Kalkulator

kursy matematyczne, różniczkowanie, pochodna, analityczna pochodna, numeryczna pochodna, kalkulator online, taketechease, ilona kosinska, kosinska

Postać analityczna pierwszej pochodnej

Aplikacja znajduje analityczną formułę na pierwszą pochodną z funkcji podanej przez użytkownika. Użytkownik może wprowadzić funkcję wielu zmiennych, a następnie podać względem której z tych zmiennych program ma policzyć pochodną. Pozostałe zmienne niezależne zostaną wtedy potraktowane jako stałe. Obliczona pochodna na podstawie znalezionej formuły analitycznej może zostać porównana z pochodną znalezioną numerycznie. Otrzymany rezultat zostanie przedstawiony na wykresie. W przypadku problemu wielo-parametrycznego, użytkownik powinien podać liczbę tych zmiennych niezależnych, które zostały potraktowane jako stałe w procesie znajdowania pochodnej. Wartość tę należy wprowadzić w pole z etykietą 'Podaj liczbę parametrów'. Aby poprawnie sformułować wyrażenie do zróżniczkowania należy zapoznać się z symbolami funkcji i operacji matematycznych (okno informacyjne po naciśnięciu ikony 'info').

Wyrażenie Do Zróżniczkowania

Podaj wyrażenie (dla zmiennej niezależnej użyj dowolnego symbolu oprócz: w)

help

Wprowadź symbol dla zmiennej niezależnej (wartość domyślna to 'x')

Podaj liczbę parametrów, które pojawią się w różniczkowanym wyrażeniu

Kolorowanie nawiasów

tak nie

Rozwiązanie

Pierwsza pochodna:

Wykres

Urządzenia Mobilne

Apple iOS

Dostępna jest również aplikacja na urządzenia mobilne. Aby dowiedzieć się więcej przejdź do strony.

Android

Odnośnik do aplikacji w Google Play:

Online Differentiation on Facebook Ilona Kosinska products on pinterest MixMix